เปิดใช้งาน AVG Business Edition ด้วย License ใหม่

เมื่อคุณซื้อการต่ออายุอัปเกรดเป็นฉบับ AVG อื่นหรือเพิ่มใบอนุญาตปัจจุบันของคุณคุณจะได้รับหมายเลขใบอนุญาต AVG ใหม่ที่ต้องแทรกด้วยตนเองลงในโปรแกรม AVG ปัจจุบันของคุณ

เวอร์ชันไม่มีการจัดการ

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างหากสถานีไม่ได้เชื่อมต่อกับ AVG Remote Administration เพื่อเปิดใช้งาน AVG Business Edition ด้วยหมายเลขใบอนุญาต AVG ที่คุณซื้อใหม่:

 1. เปิดโปรแกรม AVG
 2. Open Menu -> Settings -> Subscription
 3. ใช้วิธีการคัดลอกและวางเพื่อป้อนหมายเลขใบอนุญาต AVG ที่คุณเพิ่งซื้อมาลงในช่อง License
 4. คลิก Activate
 5. ใบอนุญาตจะเปิดใช้งาน

หากต้องการสถานีแบบสแตนด์อโลน AVG Business (สถานีที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับ AVG Remote Administration) สามารถเปิดใช้งานได้ผ่านทางบรรทัดคำสั่ง / สคริปต์ดังต่อไปนี้:

 1. ติดตั้ง AVG Remote Administration จากที่นี่หากคุณยังไม่มีการติดตั้งที่มีอยู่ทำงานผ่านตัวช่วยสร้างการติดตั้งเครือข่ายโดยเลือกวิธีการติดตั้งสคริปต์ (เปิด AVG Admin Console -> Tools -> Run AVG Network Installer Wizard ->  when prompted, select “Creation of AVG installation script”)
 2. ไม่มีข้อกำหนดเฉพาะเมื่อสร้างสคริปต์นอกเหนือจากเพื่อให้แน่ใจว่าป้อนหมายเลขใบอนุญาตใหม่แล้ว
 3. เลือกโฟลเดอร์บนดิสก์เพื่อเก็บสคริปต์การติดตั้ง
 4. เปิด avg_licence.ini สำหรับการเปิดใช้งาน
 5. บนอุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องการเปิดใช้งานด้วยใบอนุญาตใหม่ให้รันคำสั่งต่อไปนี้ด้วยไฟล์ใบอนุญาตที่สร้างขึ้น:“C: \ Program Files \ AVG \ Antivirus \ Setup \ instup.exe” / instop: change /licfile:<path_to_directory>\avg_licence.ini /wait

เวอร์ชันมีการบริหารจัดการ

หากต้องการเปิดใช้งานหมายเลขใบอนุญาตใหม่ของคุณใน AVG Remote Administration โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้

เปิดใช้งานใน AVG Admin Server:
 1. เปิดเมนูเริ่ม / หน้าจอเริ่มต้น -> AVG Remote Administration -> AVG Admin Server Monitor -> เลือกการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์
 2. ภายใต้ใบอนุญาตให้เลือกเปลี่ยนและป้อนหมายเลขใบอนุญาตใหม่ -> คลิก OK
 3. การยืนยันปรากฏว่าใบอนุญาตมีการเปลี่ยนแปลงคลิก OK -> OK
 4. คุณจะได้รับแจ้งให้รีสตาร์ท AVG Admin Server ณ จุดนี้คลิกใช่ (ขั้นตอนนี้จะไม่รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์)
 5. เมื่อรีสตาร์ทแล้วให้ตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ Admin AVG
เปิดใช้งานในคอนโซลผ่าน AVG Admin Console :
 1. เปิดคอนโซลผู้ดูแลระบบ AVG -> ใน Navigation tree การตั้งค่าที่ Shared settings ใช้ร่วมกันภายใต้ใบอนุญาต -> ดับเบิลคลิกที่การตั้งค่า Shared settings ในหน้าต่าง Shared settings ป้อนหมายเลขใบอนุญาตใหม่ในช่อง
 2. คลิกตกลง -> หมายเลขใบอนุญาตจะถูกบรรจุ
 3. หากคุณมีระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่อกับ AVG Remote Administration -> Tools -> Shared settings for application servers -> License -> enter the new license number -> make the setting mandatory-> กำหนดค่าบังคับ (Mandatory) -> OK
 4. ตอนนี้คลิกขวาที่ Stations ที่ด้านบนของ Navigation tree -> Shared settings for stations -> select Synchronize settings
 5. ตอนนี้คลิกขวาที่ Application Server ใน Navigation tree -> Shared settings for application servers -> Synchronize settings
 6. หมายเลขใบอนุญาตใหม่จะถูกผลักไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทั้งหมด