รูปแบบการรับประกันและบริการหลังการขาย

1.       ดูแลตลอดการใช้งาน จนกว่าจะหมดอายุ

2.       ยินดีคืนเงินใน 30 วันถ้าไม่สามารถใช้งานได้

3.       รับการดูแลทั้งผู้ขายภายในประเทศและผู้ผลิตภายนอกประเทศ

 

ขอสงวนสิทธิการ *งด* ให้บริการในกรณีดังต่อไปนี้

1.       License ไม่ถูกต้อง ถูกดัดแปลงแก้ไข ถือครองไม่ถูกต้อง ผิดประเภทการใช้งาน หรือ Blacklist

2.       License ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายอื่น ช่องทางการจำหน่ายในประเทศอื่น ที่ทางเราไม่มี Record ข้อมูลและรายละเอียด

3.       License ที่ซื้อผ่านระบบออนไลน์ หรือ ที่ถูกกำหนดสิทธิขายหรือบริการเฉพาะผู้ผลิตเท่านั้น

4.       ไม่ส่งมอบทรัพยากรและสิทธิเข้าถึงที่จำเป็นต่อการให้บริการ


 

ข้อตกลงการรับบริการดูแลหลังการขายและเงื่อนไขการรับประกัน

 

1.       รูปแบบการรับประกัน

Life time online and call support

1.1.    เงื่อนไขการดูแลสินค้าแบบ Life Time หมายถึงการรับประกันการใช้งานสินค้าตั้งแต่วัน "เริ่มลงทะเบียน" ไปจนถึง "วันหมดอายุการใช้งาน" หรือในระหว่างที่เปิดสิทธิการใช้งาน ภายใต้เงื่อนไขตาม 3.

  1. Days Paid-back Warranty

1.2.    สำหรับสิทธิการคืนเงิน 30 วัน จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า 5 วันเพื่อวิเคราะห์ปัญหา (25+5) วัน นับรวมทุกขั้นตอนแล้วจากวันลงทะเบียนไม่เกิน 30 วัน เช่น ใบรับรองลงทะเบียนวันที่ 20 ตุลาคม ให้นับวันที่ 20 เป็นวันที่ 1 ของการใช้งาน และวันที่ 18 พฤศจิกายน จะเป็นวันที่ 30 ของการใช้งาน

1.3.    หากพบว่าสิทธิการใช้งานที่ได้ใช้งาน ไม่สามารถใช้งานได้ ในลักษณะของหากผู้รับผิดชอบในส่วน 2.2.1. และ 2.2.2. ตรวจสอบแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาใด ภายใน 30 วัน ทางเรายินดีคืนเงิน ภายใต้เงื่อนไข 3.

1.4.    หากเลย 30 วัน ทางเราจะทำเรื่องยื่นไปยัง 4.2 รับพิจารณาแนวทางการแก้ไขอื่นๆเพิ่มเติมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือเป็นตามที่ผู้ผลิตแนะนำ

 

2.       เงื่อนไขการดูแลหลังการขาย

2.1.    หมายถึง บจก. เพส ทู ดูแลหลังการขายภายใต้การทำงานของชุดโปรแกรม ลูกเล่น หรือ โปรแกรม ที่ได้จำหน่าย ทำสามารถใช้งานได้ในภาวะปกติอย่างครบถ้วนเท่านั้น ภายใต้ลักษณะดังนี้

2.1.1.Billing Support ดูแลเอกสารทางบัญชี เอกสารการชำระเงิน ใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ กำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ข้อมูลรูปแบบการหัก ณ ที่จ่าย การส่งมอบสินค้า การส่งมอบใบรับรอง

2.1.2.Sales and License Support ดูแลด้านงานขายและสิทธิการใช้งานแนะนำการจำหน่าย จุดชุดรูปแบบการใช้งานและราคาที่เหมาะสม ดูแลเอกสารด้านประกอบการขาย รับรองสิทธิการใช้งาน ร้องขอ การต่ออายุ การซื้อเพิ่ม กู้คืน ขอแก้ ปรับเปลี่ยน และส่วนเสริมอื่นๆ

2.1.3.Technical Support ดูแลด้านเทคนิคติดตั้ง แนะนำ เลือกรูปแบบชุดการใช้งานที่เหมาะสมกับระบบ สามารถติดตั้งและใช้งานได้อย่างปกติ แนะนำรูปแบบการใช้งานที่เหมาะสมกับนโยบายความปลอดภัย หรือ การตั้งค่าขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม แนะนำการตั้งค่า การทำงานของโปรแกรมให้เหมาะสมกับการทำงานร่วมกับระบบความปลอดภัยและการใช้งานร่วมกับโปรแกรมภายนอก

2.2.    International Support หมายถึงการดูแลจากผู้ผลิตโดยตรง ดูแลการปรับปรุงฐานข้อมูล การปรับปรุงรุ่นโปรแกรม ความสามารถใช้งานและการทำงานของรูปแบบโปรแกรม ความสามารถด้านการตรวจจับ

2.2.1.กรณีที่การดูแลหลังการขายอยู่นอกเหนือข้อ 2.1. และนอกเหนือ 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.จะถูกส่งขอความช่วยเหลือต่อที่ 2.2. ได้แก่กรณีเช่น พบว่าโปรแกรมการทำงานมีข้อผิดพลาดที่ไม่ได้เกิดจากการตั้งค่าแต่เป็นข้อจำกัดของตัวโปรแกรม หรือข้อจำกัดจากฐานข้อมูลที่ถูกส่งมาจากผู้ผลิต หรือขึ้นกับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่

 

3.       เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

3.1.    License ตรงกับที่ได้ซื้อกับทางเรา และ/หรือ มีใบรับรอง Certificated ที่ได้ออกในนามของ Pace To Co.,Ltd. เท่านั้น หากไม่มีใบรับรอง จำเป็นต้องแจ้งเลขที่ลูกค้า นามบริษัทที่ลงทะเบียนไว้ ให้ทางเราตรวจสอบความถูกต้อง

3.2.    License ต้องได้รับลงทะเบียนในนามผู้ถือครองเท่านั้น การดูแลจะอยู่ภายใต้นามของผู้ถือครองเท่านั้น หากคนละนาม การดูแลหลังการขายจะเป็นอิสระต่อกัน ทางเราสงวนสิทธิในการดูแลปัญหาหรือช่วยเหลือตาม 2.1., 2.2.

3.3.    License มีความถูกต้อง ใช้งานได้ ต้องไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง แก้ไข ถูกตัดทอน ใดๆออกจากต้นฉบับ และระบุรุ่นอย่างถูกต้องตรงกันกับในระบบ หากพบว่ามีการแก้ไขดัดแปลง ทางเราสงวนสิทธิในการดูแลปัญหาหรือช่วยเหลือตาม 2.1., 2.2.

3.4.    ทางลูกค้าต้องมอบทรัพยากรที่เกี่ยวข้องและข้อมูลสำคัญอื่นๆ ตามที่ทางเราร้องขอ หรือ อำนวยความสะดวกให้เราสามารถเข้าไปใช้งานส่วนที่สำคัญและกำหนดให้มีการกำหนดสิทธิการเข้าผ่านได้ เช่นรหัสการเข้าระบบส่วนกลาง รหัสการเชื่อมต่อระยะไกล สิทธิการเข้าถึงระบบ นโยบายระบบเชื่อมต่อเครือข่ายที่ไม่ระงับหรือขัดขวางการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ การดูแล ติดตั้งและแก้ไขปัญหามิเช่นนั้นทางเราขอสงวนสิทธิการดูแลตาม 2., 2.1, 2.2.

หมายเหตุ รายละเอียดสินค้าและรายละเอียดการลงทะเบียนเป็นข้อมูลที่ทางลูกค้าหรือระบบได้จดจำการลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น หากพบว่าไม่ถูกต้องตามที่ต้องการ มีข้อผิดพลาดในการลงทะเบียนหรือแสดงชื่อผู้ถือครอง ให้แจ้งทันทีผ่านทาง บจก.เพส ทู หลังจากได้รับสินค้าภายใน 7 วัน เพื่อความถูกต้องในเงื่อนไขตาม 1. และ 2.