วิธีสั่งซื้อสินค้ากับทางเรา

เมื่อคุณสนใจสินค้าหรือต้องการสอบถามสินค้าชนิดใดๆก็ตาม สามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ 02 950 1410 หรือ เบอร์ 091 076 8044 หรืออีเมลล์ sale @ paceto.co.th และไลน์ pt_hotline เมื่อสนใจต้องการสั่ง
ซื้อคุณจะสามารถทำผ่านขั้นตอนง่ายๆดังข้างล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1 ขอใบเสนอราคา
เนื่องจากเราจำหน่ายสินค้าเป็นลักษณะ B2B ทางเราจะต้องมีการระบุลงในใบเสนอราคาในนามของผู้ใด
โดยร้องขอข้อมูลดังต่อไปนี้
- ชื่อองค์กร/บริษัท/ห้างร้าน/สถาบัน/อื่นๆ
- ที่อยู่ตามเอกสาร ภพ.20 สำหรับการทำเอกสารกำกับภาษี
- เลขประจำตัวผู้เสียภาษีตามเอกสาร ภพ.20 และหนังสือรับรอง 13 หลัก
- เบอร์ติดต่อและอีเมลล์
- ชื่อผู้ติดต่อ
- เอกสารอื่นๆ กรณีท่านติดต่อในนามองค์กรรัฐบาล/สถานศึกษา/สถานพยาบาล

ระบุรุ่นสินค้าและจำนวนเครื่องโดยนับเป็นจำนวน 1 เครื่องต่อ 1 สิทธิ ระบุแยกกันระหว่าง Windows
Clients และ Windows Server (ดูที่ระบบปฏิบัติการ) Linux, MacOS, Mobile อื่นๆที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 2 รอรับใบเสนอราคา
ทางเราจะตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลและรุ่นราคาให้ท่านภายใน 1 วันทำการ จัดส่งให้ทางอีเมลล์
หรือแฟกซ์ตามที่ร้องขอ พร้อมเอกสารลงทะเบียนและรายละเอียดอื่นๆ รบกวนตรวจสอบความถูกต้องของ
ใบเสนอราคา หากมีข้อสงสัยหรือต้องการแก้ไขส่วนใดๆสามารถแจ้งกลับมาในทุกทางที่

ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันการสั่งซื้อ
เมื่อได้พิจารณาตามเงื่อนไขการสั่งซื้อแล้วพบว่าถูกต้อง และต้องการยืนยันคำสั่งซื้อ ทางลูกค้าสามารถทำได้
2 วิธีดังนี้
- วิธีที่ 1 ส่งเอกสารใบเสนอราคากลับมาพร้อมลายเซ็นท์หรือประทับตรา ผ่านช่องทางใดก็ได้
- วิธีที่ 2 จัดทำเอกสารใบคำสั่งซื้อ (Purchase Order) ของท่านส่งมาให้เรา ผ่านช่องทางใดก็ได้

ขั้นตอนที่ 4 ลงทะเบียน
กรอกเอกสาร License Register & Billing Information ที่ส่งแนบไปพร้อมกับใบเสนอราคา โดยทางด้าน
ซ้ายจะเป็นรายละเอียดสำหรับการลงทะเบียนสินค้า **กรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น** และทางด้าน
ขวาสำหรับออกใบเสร็จและใบกำกับภาษี เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ *รบกวนกรอกให้ครบทุกช่องโดย
ไม่เว้นว่างไว้*

ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการอื่นๆให้เรียบร้อยตามใบเสนอราคา
หากทางเราร้องขอเอกสารหรือหลักฐานผลิตภัณฑ์ใดๆ ให้ท่านส่งมาให้ในขั้นตอนนี้ หรือถ้ากรณีสินค้าเป็น
เงินสด/เงินโอน หรือเงื่อนยไขการชำระเงินเป็น Cash before delivery/Cash on order ให้ท่านชำระ
เงินพร้อมส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมลล์ sale @ paceto.co.th หรือผู้ที่รับผิดชอบทันที

ขั้นตอนที่ 6 รอรับสินค้า
สินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ เนื่องจากสินค้าเป็นการลงทะเบียน จำต้องรอการอนุมัติรายการ
เท่านั้น เมื่อสินค้าพร้อมใช้งานแล้วจะถูกจัดส่งไปให้ทางอีเมลล์ที่ลงทะเบียนไว้ หรือ กรณีร้องขอแผ่นและ
เอกสารอื่นๆจะถูกจัดส่งให้ตามที่อยู่ Billing Information ตามเอกสารลงทะเบียน

สินค้ารับประกันการใช้งานตลอดอายุของผลิตภัณฑ์ สามารถขอรับคำปรึกษาการใช้งานได้ทั้งทางเราและทางผู้ผลิตโดยตรง

หรือหากมีข้อสงสัยอื่นๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02 950 1410 และ 091 076 8044 หรือช่อง
ทางอื่นๆที่สะดวก

Pace To Company Limited.
Tel. 02 950 1410, 091 076 8044
Line ID. PT_Hotline