การแก้ไขปัญหาโปรแกรมติดตั้งทับซ้อนกันระหว่าง Avast Business กับ Avast เวอร์ชัน Home (หรือ Antivirus ค่ายอื่นที่ไม่ใช่ Business)
ส่งผลทำให้หน้าตา GUI ของโปรแกรม Avast Business ไม่ทำงาน และไม่สามารถงานใช้งานได้ตามปกติ
 
ขั้นตอน แก้ปัญหาโปรแกรมลงทับซ้อนกัน
 1. ถอน Avast Business ใน Control Panel ออกก่อน
 2. ใช้ Avastclear.exe ถอน Avast เวอร์ชัน Home (Free, Internet Security, Premiem) ออก 
 3. (กรณีเป็น Antivirus ค่ายอื่นให้ถอนการติดตั้งตามคำแนะนำของค่ายนั้นๆ)
 4. รีสตาร์ทเครื่อง
 5. ติดตั้ง Avast Business installer อีกครั้ง - แนะนำเป็น Full Installer - กด Advance Setting ดูค่า Group และ Policy ให้เรียบร้อยก่อนดาวน์โหลดตัวติดตั้ง
 6. ถ้าทุกอย่างถูกต้อง Avast Business จะพร้อมใช้งานทันที

ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ของเราโดยใช้ avastclear

ในบางครั้ง อาจถอนการติดตั้ง Avast ด้วยวิธีมาตรฐานโดยการใช้ เพิ่ม/ลบโปรแกรม ในแผงควบคุม (control panel) ไม่ได้ 
 
ในกรณีนี้ คุณสามารถใช้โปรแกรมถอนการติดตั้ง avastclear ของเราได้
 1. ดาวน์โหลด avastclear.exe (https://files.avast.com/iavs9x/avastclear.exe)
 2. (เบื้องต้นข้ามขั้นตอนนี้ไป กด No ยกเว้นว่าถ้าลบบนระบบแล้วไม่ได้ ถึงเข้า Safemode) เริ่มต้นการใช้งาน Windows ใน Safe Mode
 3. เปิด (ดำเนินการ) โปรแกรมถอนการติดตั้ง เลือก Avast version เก่าที่เคยติดตั้ง
 4. หากคุณติดตั้ง Avast ไว้ในโฟลเดอร์อื่นที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น ให้เปิดโฟลเดอร์นั้น  (หมายเหตุ: โปรดระวัง! เนื้อหาภายในโฟลเดอร์ที่คุณเลือกจะถูกลบ!)
 5. คลิก Uninstall (หรือ ลบ ในเวอร์ชันภาษาไทย)
 6. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์