ปัญหา Windows7 ไม่สามารถเชื่อมต่อและติดตั้ง AVG Central Management ได้ (ขึ้น Log in is Invalid) จะเกิดขึ้นในขั้นตอนการติดตั้ง AVG ไปยังเครื่อง Client ในขั้นตอนของ AVG Network wizard installer โดยเบื้องต้นสามารถตรวจ 

สอบสถานะต่างๆได้ดังนี้

 

1. ตรวจสอบสถานะ Workgroup ว่าอยู่ใน Workgroup เดียวกัน
- ใช้วิธี Ping ด้วยการเปิด Command Prompt
- พิมพ์ ping ตามด้วย ip เครื่องปลายทาง หรือ
- ไปที่เครื่องปลายทางแล้ว ping มายังเครื่องคอนโซล
- หาก ping หากันพบ ให้ทำขั้นตอนทางด้านล่างต่อไป
- หาก ping ไม่พบ แสดงว่าระบบ network มีการผิดพลาด กรุณาตรวจสอบระบบ Network ไหม่ก่อนกระทำขั้นตอนต่อไปใดๆ

 

2. ปิดไฟล์วอลล์
- เริ่มจาก Control Panel > Window Firewall
- ที่ด้านซ้ายมือ จะมี Turn Windows Firewall on or off
- เลือก Turn off ทั้งหมด และกดตกลง

 

3. เปลี่ยนค่าพื้นฐาน Network เป็น Office หรือ Home
- เริ่มจาก Control Panel > Network and Sharing Center
- ตรงหัวข้อตรง View your active networks
- กดที่ด้านล่างชื่อ Network และปรับเป็น Home Network กดตกลง

 

4. เปิดใช้ Windows User ให้เป็น Administrator
- เริ่มจาก Control Panel > User Accounts
- ดู Account ที่ใช้งานอยู่ทางด้าน ขวามือ บรรทัดล่าง จะต้องเป็น Administrator กรณีที่เป็น User หรือ Guest ให้กดที่ Manage another account หา Account ที่เป็น Administrator เท่านั้น
- หากไม่มี ให้สร้างขึ้นโดยการกด Create a new account
- ใส่ชื่อ Account ที่ต้องการสร้าง กำหนดสิทธิเป็น Administrator
- กลับมาที่หน้า Manage Account ดับเบิ้ลคลิกที่ Account ที่พึ่งสร้าง
- กด Create Password กรอก Password ที่ต้องการ
- นำเอา Account และ Password ที่พึ่งสร้าง นำไปใช้ในการล็อกอินบน AVG Network installer Wizard

 

5. เปิด Admin Share ใน Registry
- เปิด Regedit ที่ Run
- ไปตาม HKey_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
- คลิกขวาเลือก Create > a new DWORD > ใส่ชื่อ "LocalAccountTokenFilterPolicy" และกำหนด Value เป็น 1

 

หากกำหนดตามทุกอย่างทั้งหมดนี้แล้วหากไม่ติดปัญหาด้านอื่นก็จะสามารถใช้งานติดตั้งผ่าน Network ได้ทันที

 

Pace To Company Limited
Tel. 02 950 1410, 091 076 8044

support @ paceto.co.th
Line ID : pt_hotline