วิธีจัดการกับ Tanatos.M โดย AVG Tools

 

Tanatos.M เป็นไวรัสที่โจมตีและฝังตัวใน Temp File
วิธีจำกัดต้องมีเตรียมการตามขั้นตอนดังนี้

- ดาวน์โหลดโปรแกรม AVG Remove Tanatos.M ไว้บนเครื่อง (http://download.avg.com/filedir/util/avgrem/avg_remover_tanatos.exe)
- ถอดสายแลนหรือ Disable วงแลนทั้งหมดออกก่อน
- ใช้โปรแกรมนี้สแกน
- ใช้ AVG สแกนหาอีกครั้ง
- รีสตาร์ทเครื่อง
- ทำแบบนี้กับทุกเครื่องที่ AVG แจ้งว่าตรวจพบ ก่อนจะเสียบสายแลนกลับ