ปัญหา Windows7 ไม่สามารถเชื่อมต่อและติดตั้ง AVG Central Management ได้ (ขึ้น Log in is Invalid)

ปัญหา Windows7 ไม่สามารถเชื่อมต่อและติดตั้ง AVG Central Management ได้ (ขึ้น Log in is Invalid) จะเกิดขึ้นในขั้นตอนการติดตั้ง AVG ไปยังเครื่อง Client ในขั้นตอนของ AVG Network wizard installer โดยเบื้องต้นสามารถตรวจ 

สอบสถานะต่างๆได้ดังนี้

 

1. ตรวจสอบสถานะ Workgroup ว่าอยู่ใน Workgroup เดียวกัน
- ใช้วิธี Ping ด้วยการเปิด Command Prompt
- พิมพ์ ping ตามด้วย ip เครื่องปลายทาง หรือ
- ไปที่เครื่องปลายทางแล้ว ping มายังเครื่องคอนโซล
- หาก ping หากันพบ ให้ทำขั้นตอนทางด้านล่างต่อไป
- หาก ping ไม่พบ แสดงว่าระบบ network มีการผิดพลาด กรุณาตรวจสอบระบบ Network ไหม่ก่อนกระทำขั้นตอนต่อไปใดๆ

 

2. ปิดไฟล์วอลล์
- เริ่มจาก Control Panel > Window Firewall
- ที่ด้านซ้ายมือ จะมี Turn Windows Firewall on or off
- เลือก Turn off ทั้งหมด และกดตกลง

 

3. เปลี่ยนค่าพื้นฐาน Network เป็น Office หรือ Home
- เริ่มจาก Control Panel > Network and Sharing Center
- ตรงหัวข้อตรง View your active networks
- กดที่ด้านล่างชื่อ Network และปรับเป็น Home Network กดตกลง

 

4. เปิดใช้ Windows User ให้เป็น Administrator
- เริ่มจาก Control Panel > User Accounts
- ดู Account ที่ใช้งานอยู่ทางด้าน ขวามือ บรรทัดล่าง จะต้องเป็น Administrator กรณีที่เป็น User หรือ Guest ให้กดที่ Manage another account หา Account ที่เป็น Administrator เท่านั้น
- หากไม่มี ให้สร้างขึ้นโดยการกด Create a new account
- ใส่ชื่อ Account ที่ต้องการสร้าง กำหนดสิทธิเป็น Administrator
- กลับมาที่หน้า Manage Account ดับเบิ้ลคลิกที่ Account ที่พึ่งสร้าง
- กด Create Password กรอก Password ที่ต้องการ
- นำเอา Account และ Password ที่พึ่งสร้าง นำไปใช้ในการล็อกอินบน AVG Network installer Wizard

 

5. เปิด Admin Share ใน Registry
- เปิด Regedit ที่ Run
- ไปตาม HKey_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
- คลิกขวาเลือก Create > a new DWORD > ใส่ชื่อ "LocalAccountTokenFilterPolicy" และกำหนด Value เป็น 1

 

หากกำหนดตามทุกอย่างทั้งหมดนี้แล้วหากไม่ติดปัญหาด้านอื่นก็จะสามารถใช้งานติดตั้งผ่าน Network ได้ทันที

 

Pace To Company Limited
Tel. 02 950 1410, 091 076 8044

support @ paceto.co.th
Line ID : pt_hotline